Extreme Downhill Mountain Biking (Video)

Downhill Mountain Biking

Photo: Wikipedia

Tyler Allison & Marcelo Gutierrez ride their mountain bikes through the Canadian Open Downhill Course at Whistler BC for Kokanee Crankworx 2011.

via