No No No Cat (Video)

russian cat saying no no no

You’ve met the nom nom cat. This is Markiz (Russian for Marquis) the cat saying: no no no no no no no no no no no no no no no no no…you get the idea. :)

via Say OMG